Mistrz Twardowski

Maszyńskiego. W ozdobnej oprawie. 1 30
— Mały lord, powieść dla młodzieży. (Fr. H. Burnett). Przełożona z angielskiego. Z rycinami. Wyd. 2. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie .
.. 1 30
— Mieszkaniec puszczy. Opowiadanie z powieści Coopera dla młodzieży ułożone z 5 obrazkami, rysunku Cz. Jankowskiego. Wyd. 2 Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 5O
— Młody wygnaniec, przygody wśród puszcz i stepów amerykańskich, z Ryszarda Rotha przełożone. Z rysunkami S. Wolskiego, Wyd. 3 ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Obraz świata roślinnego, obejmujący życie roślin, klassyfikacyę i opisanie znaczniejszych rodzin, młodemu wiekowi ofiarowany, z licznemi drzeworytami ... 2 — Karton ...
2 25
— Odgłosy gór i dolin. Powieści z dawniejszych i najnowszych czasów dla młodego wieku. Z 7 rycinami M. Kotarbińskiego. W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Przygody młodego podróżnika w Tatrach. Z dziennika Kazia przepisała... Z 16 drzeworytami w tekście. Wyd. 2. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
— Przygody młodych podróżników, opowiedziane dziatwie.
Z rycinami Wł. Podkowińskiego. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
— Wyprawa po skarby ukryte wśród puszczy. Przygody podróżników w Australii, przełóż, z francuskiego
z rycinami. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
Żmichowska Narcyza (Gabryella). Wybór pism, z przedmowąIgnac. Chrzanowskiego. Z portretem autorki ... 1 —
W oprawie ...
1 80
Дозвлено Цензурою, Варшава, 25 Августа 1904 г
Drukarni Rubiszewskiego i Wrotnowskiego w Warszawie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91