Mistrz Twardowski

Dwie powieści historyczne dla młodzieży, z 10 rycinami, rysunku S. Sawiczewskiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Obrazki dziejowe dla młodzieży, z 6 obrazkami rysunku J. Kossaka. Wyd. 2 ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 60
— Opowiadanie ciotki Ludmiły o dawnych czasach i ludziach Z rycinami J. Maszyńskiego. Wyd. nowe. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 5O
— Rożne ścieżki, powieść dla dorastających panien.
Z ryciną Karton ... 1 —
— W słońcu. Powieść historyczna, osnuta na tle epoki saskiej, dla młodzieży.
Z 7-ma rysunkami K. Górskiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
— Z lat minionych. Trzy powieści historyczne dla młodzieży. Wyd. 2 z 3 rycinami. Karton ...
1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
— Z obcych dziejów. Dwie powieści historyczne dla starszych dzieci Z 6 rysunkami L. Szpondrowskiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
Umiński Wlad. Podróż na około świata piechotą. I. W podobłocznych krainach, z 8 rysunkami St. Sawiczewskiego. . 1 80 Karton ... 2 —
W ozdobnej oprawie ... 2 40
Urbanowska Z.
Księżniczka, powieść uwieńczona nagrodąkonkursową imienia Pauliny Kraków. Wyd. 2 ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 80
Verne Juliusz. Cudowna wyspa. Przekład M. D.
Z 16 ilustra-
cyami. Karton ... 1 50
W ozdobnej oprawie ... 1 80
Warnkówna J. Jasiek Pliszka. Opowiadanie z życia "Poznańskiego" dla młodego wieku z 15 rycinami.
Karton ...
1 20
Wiseman Kardynał. Fabiola, powieść z czasów prześladowania chrześcijan w r. 302. Przekład z angielskiego, wyd. nowe ... — 80 W oprawie ... 1 20
Wójcicka Jadw.
Mój dobroczyńca. Opowiadanie dla dzieci.
Z rysunkami J. Owidzkiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Zaleska J. M. Dwie siostry. Opowiadanie z życia młodych
dziewcząt.
Wyd. 2 ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 60 Zaleska J. M. Gwiazda Sudanu, przygody podróżników
w Afryce środkowej z franc. naśladowane. Z 7-iu rycin. Jul.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>