Mistrz Twardowski

2
— Ogniem i mieczem, powieść historyczna dla młodzieży, ułożył Wl. Grzymałowski z 8 rysunkami Ant. Piotrowskiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Potop, powieść historyczna dla młodzieży, ułożył Wł. Grzymałowski z 8 rysunkami Ant. Piotrowskiego. Karton ... 1 2O
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Pan Wołodyjowski, powieść historyczna dla młodzieży, ułożył Wł. Grzymałowski z 8 rysunkami Ant. Pio trowskiego. Karton.
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Quo Vadis, powieść z czasów Nerona dla dojrzalszej młodzieży, ułożył i objaśnił R. A. Bobin. Ź 10 ry ci nami. Wyd. 2 ... 1 50
W ozdobnej oprawie ...
2 —
Słowacki Juliusz. Pisma, z przedmową Piotra Chmielowskie go. 4 tomy ... 1 —
W oprawie ... 1 60
— Wybór pism, z portretem autora ... 1 —
W wykwintnej oprawie ...
1 80
Stephenson. R. Skarby na wyspie, powieść dla młodzieży. Z 10 rysun, Jerzego Roux. Karton ... 1 20
Stowe-Beeoher H. Chata wuja Toma, powieść opracowana dla młodzieży.
Z 4 ryc. Wyd. 2. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Świderska Marya. Opowiadania historyczne dla młodzieży. Z 4 rysunkami Czesł. Jaukowskiego. Wydanie 2.
Karton ...
1 50
W ozdobnej oprawie ... 1 80
Treść: Ostatni Piast na Szląsku. — Poseł polski w Carogrodzie. — Z krwawych dni. — Braniec tatarski.
Swift Jonatan.
Podróże Guliwera, w układzie dla młodzieży.
Przekład polski C. N. Wyd. 2 z 8 rycin. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 3O
Syrokomla Wład. (Ludw. Kondratowicz). Wybór pism.
1 portretem autora ... 1 —
W wykwintnej oprawie ... 1 80
Szymanowski Wacław. Obrazki z życia znakomitych ludzi, dla młodego wieku zebrał i ułożył z różnych auto-
rów. Wyd.
3 z 10 rycinami. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Teresa-Jadwiga. Dziedzice Otoka. powieść dla dorastającej młodzieży, z ryciną. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30 Teresa Jadwiga. Kara Boża. Wilczek.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>