Mistrz Twardowski

Wydanie ozdobne zawierające widoki i opisy Będzina, Częstochowy, Jabłonny, Ojcowa, Płocka, Warszawy i. t. d. Karton— — 80
Porawska Br.
Polne różyczki, powieść dla dorastających
panienek. Z ryciną. Karton— 1 —
W ozdobnej oprawie— 1 30
Przyborowski W. Austryjacy w Warszawie.
Powieść z czasów Księstwa Warszawskiego z illustr. A. Kamieńskiego. Karton. 1 20 W ozdobnej oprawie— 1 50
— Było to pod Jena Opowiadanie legionisty. Z 6-ma rysunkami A.
Kamieńskiego. Karton— 1 20
W ozdobnej oprawie— I 5O
— Chrobry, opowiadanie historyczne z XI wieku. Z 6 rycinami W. Łuskiuy.
Karton— 1 20
W ozdobnej oprawie— 1 50
— Król Krak i królewna Wanda, opowiadanie historyczne dla młodzieży. Z 8 obrazkami rysunku Cz Jankowskiego Wyd. nowe.
Karton— 1 —
W ozdobnej oprawie— 1 30
— Lelum-polelum, opowiadanie historyozne z X wieku.
Z 6 rycin Wł. Łuskiny. Wyd.
2 Karton— 1 20
W ozdobnej oprawie— 1 50
— Madejowe łoże, opowiadanie historyczne z XI wieku.
Z 6 rysunkami. T. Cieślewskiego.
Karton— 1 20
W ozdobnej oprawie— 1 50
— Myszy króla Popiela, opowiadanie przedhistoryczne dla młodzieży. Z 6 rycin. Wyd. 2.
Karton— 1 —
W ozdobnej oprawie— 1 30
— Namioty Wezyra, powieść historyczna z czasów Jana III-go Z 9 rycin. Jul Kossaka.
Karton— 1 —
W ozdobnej oprawie— 1 30
— Przygody Adamka, powieść historyczna z XVIII w.
z 6 rycin. Ant. Kamieńskiego.
Karton— 1 —
W ozdobnej oprawie— 1 30
Rudnicka-Jotejko Zofia Dr.
Nowe wieczory czwartkowe, opowiadanie przyrodnicze dla młodego wieku z 63 rysunkami w tekście Karton— 1 20
W ozdobnej oprawie— 1 50
Seredyński Wlad. i Anastazya hr. Dzieduszycka.
Wypisy, przykłady i wzory form prozy i poezyi polskiej, książka do czytania dla młodzieży. Wyd. 2— 1 80 Sienkiewicz H. Krzyżacy.
Powieść historyczna dla młodzieży
pod kierunkiem autora ułożona z 8 rycinami Ant.
Piotrowskiego, broszurow ... 1 50
W ozdobnej oprawie ...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>