Mistrz Twardowski

. 2 40
Morawska Z. Giermek książęcy, powieść historyczna z XIII wieku, dla młodzieży dorastającej. Z rysunkami J. Maszyńskiego. Wyd. 2 Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Jan Niewdżyd, powieść z dawnych czasów, z 6 rysunkami J. Rapackiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
— Jerzy Jaszczur Bażeński, powieść XV wieku. Wyd.
2,
z ryciną. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
— Królewicz, Dowieść z XV wieku — Niedźwiedź, powieść z XVI wieku. Z 6 rysunkami. Jul. Maszyńskiego. Karton ...
1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
— Wyspa wróżki Marty, opowiadania i obrazki dla młodzieży. Z 6 rys. Jul. Maszyńskiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Müller Eug.
Młodość sławnych ludzi, przekład Jana Chęcińskiego. Wyd. 3, z 23 rycinami ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Natęcz Edw.
Zblizka i zdaleka, powieść dla młodzieży, z rycinami E. Lindemana. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Nanteuil N. Na lądzie i morzu.
Przygody w niewoli u arabów, opowiedziane młodzieży. Przekład z francuskiego. Z ilustracyami. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Niemann A. Pieter Maritz.
Opowiadanie z dzieiów Transwalu według piątego wydania oryginału opracowała Zofia Bnkowiecka. Z 15 rycinami. Karton ... 2 —
W ozdobnej oprawie ... 2 40
Niemcewicz J. U.
Śpiewy historyczne, wydanie nowe ... — 80
W wykwintnej opraw ... 1 50
Niewiadomska C. Odrodzona, powieść dla młodzieży. Z rysunkiem El. Niewiadomskiego. Karton ...
1 20 W ozdobnej oprawie ... 1 50
— Stracona, powieść ... 1 35
W ozdobnej oprawie ... 1 80 Niewiadomska C. W kółku rodzinnem. Powieść dla młodzieży.
Z rysunkiem K. Górskiego.
Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie— 1 30
Nussbaum J Wiadomości początkowe z biologii czyli nauka o istotach żyjących, przeznaczone dla uczącej się młodzieży.
Ż 38 rysunkami w tekście— 1 —
Or-Ot. Kraj w obrazach w streszczeniu, z opisem wierszowanym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>