Mistrz Twardowski





5 —
W ozdobnej płóciennej oprawie ... 7 50
Lewicki A. Dr. Dzieje narodu polskiego w zarysie. Wyd. nowe ... 2 —
W oprawie ... 2 50
Mayne-Reid, Kapitan. Oolina bez wyjścia.
Przygody podróżników w górach Himalaja. tłóm. z ang. M. J. Zaleska, z 10 rycin. Wyd. nowe. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
— Młodzi żeglarze, czyli przygody myśliwskie w Ameryce północnej, przełożyła z angielskiego M. J. Zaleska z 12 rycin. Wyd. 2. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
Pobyt w Pustyni. Przełożył St. M. Rzętkowski. Z 24 rycin G. Dore. Wyd. nowe. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
— Połów potworów morskich, przygody na morzu i lądzie, przeł. M. J. Zaleska, z 8 ryciu. Karton ... 1 —
— Porwana siostra. Przygody myśliwskie. Przekład P. S.
Z 7 rycin.
Wyd. 2. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
— Przygody myśliwskie młodych osadników w Afryce południowej, tłóm. z ang. M. J. Zaleska, z 12 rycin. Wyd. nowe. Karton ...
1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
— Puszcza wodna w lesie. Przełożyła J. M. Zaleska,
z 12 rycin. Wyd nowe. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
— Wygnańcy w lesie.
Przekład z angielskiego J. B. Wydanie 3-cie, z 12 rycin. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz, wyd. nowe z portretem autora ...
— 80
W wykwintnej oprawie ... 1 50
— Poezye. Nowe wydanie z życiorysem autora, skreślonym przez Piotra Chmielowskiego, 4 tomy ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 60
— Tom III oddzielnie, zawier. Pana Tadeusza ... — 15
W oprawie ... — 30 Mickiewicz Adam. Poezye. Nowe wydanie z życiorysem autora, skreślonym przez Piotra Chmielowskiego.
Z portretem wieszcza. 4 tomy. Na pięknym papierze ... 3 60 W ozdobnej oprawie ... 5 —
Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej
doby, ułożył Czesław Jankowski.
Wyd. 2 przerobione, powiększone, dopełnione ... 1 50
W ozdobnej oprawie brzegi marm ... 2
złocone ..


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>