Mistrz Twardowski

Dwa tomy w formacie dużej ósemki na pięknym papierze ... 6 —
W ozdobnej oprawie w jeden tom ... 7 20
Haggard-Ridder H. Kopalnie króla Salomona, powieść dla młodzieży. Przeł.
z ang. J. Sier. z rycin. W ozdobnej oprawie ... 1 50
Hofmanowa Kl z Tańskich. Dzieła, wydanie nowe. pod redakcyą Narcyzy Żmichowskiej, z dodaniem życiorysu i objaśnień.
Tomy 1 do 6 razem ... 3 —
Oddzielne tomy po ... — 60
Treść: Tom I. Wiązanie Helenki. — Powieści moralne. — Tom II. Powieści moralne dla starszych dzieci. — Komedyjki.
Tom III. Listy brata i siostry, wyjątki służące do ukształcenia serca i stylu. — Wiadomości mogące być matkom przydatne. — Encyklopedya podręczna dla panien. Tom IV.
Powieści historyczne. — Listy Elżbiety Rzeczyckiej do przyjaciołki swojej Urszuli za panowania Augusta III pisane.
— Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta pisany. — Obiad czwartkowy. — Wspomnienie z podróży, w obce kraje. — Tom VI.
Życiorysy porządkiem chronologicznym ułożone.
Jacolliot L. Tajemnice Afryki. Przełożył z franc. K. Jur-
kiewicz. Wyd. 2-gie, z 32 ilustracyami ... 2 —
W ozdobnej oprawie ...
2 60
Treść: Ostatni statek niewolniczy. — Bohater puszczy. — Stolica stepu.
Korzon Tadeusz.
Historya starożytna, wyłożona sposobem
elementarnym z dodaniem 3 map, planu, tablicy synohronistycznej i 110 drzeworytami, wydanie 3 przejrzane i poprawione ...
1 50
— Historya wieków średnich, wyłożona sposobem elementarnym z 4 mapkami kolorów., 55 rys. i tablicami genealogicznemi, wydanie 2-gie, przejrzane i poprawione ...
2 40
— Historya nowożytna, z 64 rys. w tekście, mapą historyczną i tablicami genealogicznemi. Część I, do 1648 roku, wyd. 2-gie przejrzane ...
2 80
— Tom II od 1649 — 1788 roku z 87 rysunkami w tekście 2-ma mapami i tabl. genealog ... 3 60
Kowerska Z. W Suchowskim dworze, powieść dla młodego
wieku, z rycinami A.
Kamieńskiego. Karton ...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>