Mistrz Twardowski

Z prawdziwych notatek przepisany. Z rycinami L. Szpondrowskie-
go. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie. 1 30
— Stefek Luty w Brazylii. Opowiadanie dla młodzieży,
z 10 rysunkami Wl.
Jasieńskiego. Karton ... 1 50
W ozdobnej oprawie ... 1 80
— Żołnierz Deweta z pamiętnika Janka Żórawskiego przepisała z 32 rysunkami. Karton ... 1 50
W ozdobnej oprawie ...
1 80
Cairo V. W wigilią. Szkice i opowiadania dla starszych
dzieci. Z rysunkami A. Kędzierskiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Chęciński Jan.
Opowiadania historyczne dla młodych czytelników. Z 10 drzeworytami. Wyd. 3. Karton. 1 — W ozdobnej oprawie ... 1 30
— Robinson szwajcarski. Z ostatniego wydania francuskiego J.
Stahl'a przerobiony. Z 12 rycinami. Wyd. 4. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30 Chmielowski P. Obraz literatury polskiej w streszczeniach i celniejszych wyjątkach. 3 tomy ...
8 —
oddzielne tomy po ... 3 —
W oprawie płóciennej. ... 9 60
"w półskórek ... 10 50
Chodźko Ignacy- Pamiętniki kwestarza, z 12 rycinami E. M.
Andriollego. Wydanie 2.
W ozdobnej oprawie ... 4 —
Chrząszczewska J. Czary nie czary. Fantastyczne opowiadania dla młodzieży. Z 6 rycinami T. Jaroszyń-skiego. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
— Dar, powieści dla młodzieży, opracowane według Alf. Daudeta. Z 9 rysunkami. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Chrząszczewska J. i Warnkówna J. Z biegiem Wisły.
Obrazki
o kraju z 200 rycin, w tekście i 2 mapkami. Wyd. 2. 1 35 Karton ... 1 50
W ozdobnej oprawie ... 2 —
— Ze swojskiej gleby III. Wybór poezyi dla młodzieży. Karton ...
— 90
Dmochowskl F. S. Krótki zbiór historyi polskiej, podług najnowszych źródeł historycznych opowiedziany. Wyd.
nowe, poprawione, rozwinięte i uzupełnione spisem chronologicznym i wykazem książąt z plemienia Piastów i Gedyminów ... — 60
W oprawie ... — 80
Dobra wróżka.
Powieść dla dzieci od lat 10 ... — 12.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>