Mistrz Twardowski

Wydanie 2. Karton ... 1 —
— Ostatnie iskierki, zbiór powiastek i bajeczek dla młodszej dziatwy. Z 6 rysunkami Ilinicza. Wyd. 2. Karton ...
1
— Światek Zosi, rozmowy małej dziewczynki z ciocią, dla grzecznych dzieci spisane. Wyd. nowe, z 12 rycinami. Karton ...
—80
Książki dla starszych dzieci i dla dorastającej młodzieży.
Anczyc Wł. L. Duch puszczy. Opowiadanie z amerykańskich borów, wyd. 4. Karton. ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
— Księga sławniejszych odkryć geograficznych podług najnowszych źródeł zebrana i ułożona. Wyd. 4, przejrzał i uzupełnił Wład. Umiński, z licznemi rycinami i mapami.
Karton ... 2 —
W ozdobnej oprawie ... 2 40
— Opisy i przygody podróży po różnych częściach świata. Wyd. 4, z 6 rycinami. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50 Anczyc Wł.
L. Przygody żeglarzy i podróżników pośród dzikich ludów kuli ziemskiej. Wyd. nowe, z 8 obrazkami. Karton. 1 20 W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Przypadki Robinsona Kruzoe podług najlepszych źródeł dla dzieci polskich opracowane. Wyd. 7 z 10 rycinami i licznemi drzeworytami w tekście. Karton ...
1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Andersen H. Baśnie opracowane przez C. Niewiadomską.
Z 16 rycinami. Karton. ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 5O
Brückner Aleksander.
Dzieje literatury polskiej w zarysie.
2 tomy ... 5 —
W ozdobnej oprawie ... 6 20
Bukowiecka Z. Historya o Antku rolniku, opowiadanie dla młodzieży. Z rysunkami St. Sawiczewskiego.
Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
— Historya o Janku górniku, opowiadanie dla młodzieży.
Z 10 rys. Wład. Jasieńskiego Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Jak się dusza budziła w Józiu. Opowiadanie z 6 rysunkami Ant. Kamieńskiego. Karton ... 1 — W ozdobnej oprawie ... 1 30
— Miotem i kielnią. Opowiadanie dla młodzieży.
Z 7 rysunkami Wł. Jasieńskiego Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
— Rok życia. Dziennik Wandzi i Józi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>