Mistrz Twardowski

Pojednani, powieść dla młodzieży ... — 50
Karton ... — 60
Bogucka C. i Niewiadomska C. Książka do czytania z ćwiczeniami gramatycznemi dla dzieci od lat 8 ... — 10.
Karton ... 1 —
Buyno B Poselstwo z krainy czarów i przygody chłopczyka w krainie ptaszków. Spolszczone z ang. z licznemi ilustr. Karton ... — 80 Chrząszczewska J. i Warnkówna i.
Ze swojskiej gleby II. Wybór poezyi dla dzieci i młodzieży. Karton ... — 80
Dąbrowa Z. A. Wieczory jesienne, opowiadanie matki. Kart ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
Dzieciątko Jezus. Boże narodzenie według kolęd i pastorałek. Z rysunkami P. Stachiewieza i muzyką układu P. Maszyńskiego. W ozdobnej kartonowej okładce ...
1 50
Gębarski Stefan. Chatka pod lasem. Opowiadania, wiersze i komedyjka dla młodocianego wieku. Z rycinami. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Hofmanowa Kl. z Tańskich.
Druga książeczka Helenki. Powieści dla dzieci zaczynających już czytać gładko. Wyd. 7, z 8 rycin. Karton ... — 75
— Powiastki, powieści i komedyjki moralne. Wyd. 3.
Kartonowane ... — 90
Konopnicka Marya. Nowe łatko. Poezye dla dzieci, z ilustracyami. Wydanie ozdobne, na welinie w dużym formacie, w ozdobnej okładce kartonowej ... 2 —
Leja E.
Fantazya i prawda. Kilka powieści przeznaczonych dla młodocianego wieku. Z 8 chromolit. rycinami rysunku Andriollego. Karton ... 1 —
Morawska Z.
Przygody trzech chłopczyków i jednej dziewczynki z 6 rycinami Karton ... — 80
— Nasi znajomi. 12 powiastek dla dzieci od lat ośmiu
Z C rycinami. Wyd. 2 Karton ...
1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
— Wielkie zdolności. — Przygody Zygmusia. Dwie powiastki dla dzieci, z 6 rycinami H. Piątkowskiego. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
Nauka o rzeczach w 650 obrazkach według G. Colomba, dyrektora pracowni botanicznej w uniwersytecie paryskim, opracowała Z. Jotejko-Kudnicka. Kart ... — 70 Mamienie. — Metale.
— Woda i powietrze. — Materyały spożywcze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>