Mistrz Twardowski

1 20
W ozdobnej oprawie płóciennej ... 1 50
Morawska Z. Cukierki dla malutkich. 24 powiastek z 22 rysunkami St. Sawiczewskiego. Karton ... 1
— Drobne powiastki dla małych dzieci.
2 6 rycinami kolorów. Wyd. 2 Karton ... — 80
— Z życia małych dzieci. 24 powiastek dla dziatwy poczynającej czytać. Wyd. 3 z G ryc. kol. Karton ... 1 —
Niewiadomska C. A. B. C.
poglądowe. Nauka czytania i pisania, ułożona według najnowszych zasad wychowawczych z 345 rysunkami J. Holewińskiego. Z dodaniem powiastek i wierszyków najcelniejszych autorów.
Na pięknym papierze, w dużym formacie, w oprawie kartonów ... 1 20
Wyd. ozdobn. na papierze welinowym w pięknej chromolit. okładce ...
1 50
— Powiastki króciutkie dla małych dzieci. Z rysunkami J. Holewińskiego Wyd. 2. Karton ... — 80
Sadowska A. Obrazki dla dzieci od lat 5 — 7, z 20 rycinami K. Gorskiego.
Karton ... 1 —
Warnkówna J. Pieśń poranna, 15 powiastek dla małych dzieci z rysunkami. Karton ... 1 20
Weryho Marya. Co mi powiesz? Powiastki dla małych dzieci z 58 rycinami.
Karton ... — 75
— I ja już czytam. 50 powiastek dla małych dzieci z rysunkami. Wyd. 3. Karton ... 1 —
— Las. Książka przeznaczona dla dzieci od lat 6 — 10.
Wydanie 2 z 18 rycinami w tekście. Karton. — 80
— Wczasy. Powiastki dla małych dzieci z rycinami F. Szewczyka. Karton ... — 90
— W lecie, książka dla małych dzieci.
Z rycinami E. Lindemana. Karton ... — 75
— W zimie, książeczka dla małych dzieci. Z rycinami St. Stawiczewskiego. Karton ... — 80
Zaleska J. M.
Bajeczki prawdziwe, opowiedziane dziatwie podług Z. Kornaz, przełożonej ogródka dziecinnego w Genewie. Wyd. 4 z 6 kolor, rycinami. Karton ... — 80
Książki dla dzieci do lat 10-ciu.
Anczyc Wł. L. Perły. Zbiór celniejszych powieści z literatury angielskiej dla młodocianego wieku, wolny przekład. Wyd. 3, z 8 rycin. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>