Mistrz Twardowski


Książki dla dzieci i młodzieży.
Ostatnie nowości.
Laskarys Jerzy. Przygody Jana Chryzostoma Paska, według jego pamiętników opowiedziane dla młodzieży z 9 rysunkami. Wyd. nowe.
Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Mistrz Twardowski, według J. I. Kraszewskiego, opracował dla młodzieży i wierszem uzupełnił Or-Ot z 6 rysunkami K. Gorskiego. Karton ...
1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Okołowiczówna Stanisława. Źli i dobrzy, powiastki dla dzieci do lat 12. Z 7 rysunkami K. Górskiego. Karton ozdobny ...
1 —
Teresa Jadwiga Biała gołąbka (Księżniczka Czerska). Powieść historyczna dla młodzieży z 6-ma rysunkami Ant. Kamieńskiego. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ...
1 50
— Klementyna. Powieść dla dorastających panien, osnuta na tle życia Klementyny z Tańskich Hofmanowej z 7 ilustracyami K. Gorskiego i portretem. Karton ...
1 50
W ozdobnej oprawie ... 1 80
— Z przeszłości. Powieść historyczna skreślona dla młodzieży. Z 4 rysunkami W. Gersona. Wydanie nowe. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ...
1 30
Weryho Marya. Co sionko widziało. 34 powiastek dla małych dzieci z 30 rysunkami K. Górskiego. Wydanie w większym formacie, dużym drukiem, w ozdobnej okładce kolorowanej. Karton .
.. 1 —
— Nacią na pensyi, opowiadanie dla dzieci z 6 rysunkami A. Duninówny w ozdobnej okładce kolorowanej. Wyd. nowe. Karton ... 1 —
Zaleska J. M. Ustki i ziarnka.
Powiastki, opowiadania i rozmówki zawierające najpotrzebniejsze wiadomości do pojęcia dzieci zastosowane. Wyd. nowe z 8-iu rycinami w ozdobnej kolorow, okładce. Karton ...
1 —
Książki dla małych dzieci.
Anczyc Wł. A. B. C. Pierwsza nauka dla dzieci. Wyd. 9 illustr. Karton ... — 40
Chęciński J.
Dzień grzecznego Władzia, w rymowanych ustępach opowiedziany dziatwie, z dodaniem różnych wierszyków, z 12 rysunkami J. Kossaka. Wydanie 2. Karton ... 1 20
— Malowanki.
Dziesięć kolorowych tablic, opisane ry mem dla drobnej dziatwy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>